basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Schoolraad

WAAROM ZIJN WE ER?

In de schoolraad kunnen ouders meepraten over hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan

besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

WIE ZIJN WE?

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 vertegenwoordigers uit de sociaaleconomische en

culturele milieus rond de school. De schoolraad vergadert gemiddeld 4 keer per schooljaar.

WAT DOEN WE?

De leden van de schoolraad overleggen met de directeur en geven advies rond algemeen beleid, pedagogische

organisatie, personeel, materieel en financieel beleid.

CONTACT

voorzitter Anita Claes

Anita.claes@masresearch.be