basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Schoolbond

WAAROM ZIJN WE ER?

Met de opbrengsten van de activiteiten steunt de Schoolbond de educatieve

projecten van de school.

WIE ZIJN WE?

De Schoolbond Ontwikkeling vzw is de vriendenkring van de school BHK. Het is een vzw die al in 1952 werd

opgericht. Niet alleen de directie, de personeelsleden en de ouders kunnen lid worden. Ook grootouders, oud-

leerlingen, gepensioneerde en ex-personeelsleden kunnen deel uit maken van de Schoolbond. Wie wenst toe te

treden tot de Algemene Vergadering en tot het bestuur kan dit door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de

voorzitter van de Schoolbond.

WAT DOEN WE?

De Schoolbond komt minstens eenmaal per schooljaar samen op een Algemene Vergadering. De Schoolbond

organiseert jaarlijks schoolfeesten zoals de restaurantdag, de kinderfuif en de opendeurdag. Ook de tombola is een

schoolbondactiviteit

REALISATIES

De Schoolbond heeft onder andere de kleuterfietsen, speelhuisjes, de traktaties op de grootouderfeesten en hulp

aan Sint en Paashaas geschonken.

CONTACT

Voorzitter schoolbond: Freddy Vissenaekens