basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Ouderparticipatie

Het gemeenschappelijke doel dat ouders en school hebben is: kinderen laten ontwikkelen en opgroeien tot gelukkige, zelfstandige personen. Hoe beter school en ouders elkaars verwachtingen en aanpak kennen, hoe meer het kind zich ook op school ‘thuis’ voelt…
Ouders kunnen op veel verschillende manieren op school aanwezig zijn. Niet iedereen zal dat even intensief willen of kunnen doen, maar er is voor elk wat wils. Ouders kunnen luisteren: de school houdt oudercontact, informeert via de mail, de agenda of het heen-en- weerschriftje.
Ouders kunnen dingen doen: ze nemen deel aan schoolactiviteiten of helpen ze actief mee organiseren (schoolfeest, openklasdag, werkdagen…). Ze worden klasouder, nemen deel aan de vergaderingen van het oudercomité of worden lid van de schoolbond. Ouders kunnen ook op pedagogisch vlak meehelpen: denk maar aan zwemouders, de begeleiders bij buitenschoolse uitstapjes, ouders die komen vertellen over hun specialiteit in de klas… Ouders denken mee met de school: ze kunnen werkgroepen organiseren rond bepaalde thema’s (verkeer op en rond de school, diversiteit op school, communicatie…). Al deze vormen van participatie noemen we informele participatie: ze gebeuren op basis van vrijwilligheid, er worden geen structuren opgelegd. Veel van deze vormen van informele participatie worden op school georganiseerd door het oudercomité. We spreken van formele participatie als ouders een mandaat opnemen in de structuren die in het GO! bestaan. Ouders kunnen formeel participeren in de schoolraad, de raad van bestuur en de algemene vergadering van de scholengroep en in de Raad van het GO!. Meer informatie over ouderparticipatie in het GO vind je op de website van het GO: www.G-O.be.
neem contact op voor verdere info: klasouders PK: Kris Aerts klasouders LV: Anne Liefsoens GO!ouders: Els Gysenbergh schoolbond: Freddy Vissenaekens feestcomité: Freddy Vissenaekens schoolraad: Anita Claes