basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Onze visie

In basisschool Hertog Karel willen wij alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Het zich goed voelen in onze school is een belangrijke factor. Daarom trachten we uit te gaan van de talenten van ieder individu. Het succesvol kunnen uitvoeren van opdrachten geeft zelfvertrouwen aan de kinderen en zorgt voor een positief zelfbeeld. Wij hechten veel belang aan kwalitatief onderwijs en gelijke onderwijskansen. Samen zorgen we voor een zo hoog mogelijke leerwinst voor iedere leerling. Om dit te bereiken kunnen we terugvallen op een doordacht zorgcontinuüm. Van daaruit werken we handelingsgericht aan de noden. Vertrekkende van de onderwijsbehoeften bouwen we aan de totale ontwikkeling van het kind. Samen met zorgcoördinator, (zorg)leerkrachten, ouders, clb en andere externe partijen staan we sterker en kunnen we doelgericht handelen. Het constructief samenwerken staat voorop. Omdat de leerkrachten een belangrijke factor zijn, is een constante professionalisering van het team noodzakelijk. Gerichte nascholingen komen de kinderen ten goede. In de klas wordt er de nadruk gelegd op actief leren: het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. De toegepaste activerende werkvormen en het coöperatief leren zijn krachtige middelen die bijdragen tot de totale vorming van elk kind: mondigheid, kritisch denken, leren samenwerken, verantwoordelijkheid. Op deze manier leren de kinderen op een actieve manier van en met elkaar. We zijn voorstander van diversiteit. Onze school staat dan ook open voor iedereen, ongeacht culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Daarom hebben wij op school een goede samenwerking met ouders, verenigingen en de buurtwerking.