basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

LIST (Lezen IS Top)

Steeds meer kinderen in België hebben moeite

met lezen. Hierdoor vinden ze lezen minder

leuk en gaan ze steeds minder lezen; dit leidt

tot verslechtering van hun leesvaardigheid. In

onze school vinden we het belangrijk dat

kinderen leesplezier ontwikkelen. Daardoor

gaan kinderen meer lezen en worden ze

gemotiveerde en strategische lezers. Om dit te

realiseren wordt gewerkt met het LIST-project.

Lees meer...

Heemtuin

In Putkapel beheren we reeds meer dan 10

jaar samen met de leerlingen, ouders,

leerkrachten en vrijwilligers van de BSGO

Hertog Karel een schooltuin van meer dan 25

are.

Consequent kiezen voor inheemse (vooral

streekeigen) planten en het laten ontwikkelen

van natuurlijke vegetaties.

Hoge natuurwaarde en educatieve waarde door

de aanwezigheid van natuurrijke speelplekken

en een grote verscheidenheid aan biotopen

met een totaal van meer dan 250

plantensoorten . Lees meer...

Toeka

Toeka wil de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen in elke klas en op elke school positief ondersteunen opdat de kinderen zich op sociaal emotioneel vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Doorheen verhalen en activiteiten ontdekken de kinderen zelf hoe ze samen aan een warme sfeer kunnen werken. Lees meer...

No blame

Eerst en vooral trachten wij op onze school preventief te werken rond pesten: maken van afspraken, een positief schoolklimaat en open communicatie liggen aan de basis hiervan. Toch zullen pesterijen nooit helemaal verdwijnen. Lees meer...