basisschool Hertog Karel
    Omdat elk kind het waard is!

Lestijden

Dagindeling kleuterschool

voormiddag:  van  8u45  tot  11u55 

namiddag:  van  13u00  tot  15u40 

Dagindeling lagere school

voormiddag:  van  8u45  tot  12u20 

namiddag:  van  13u25  tot  15u40 

Op donderdag duurt de middagspeeltijd 25' langer voor kleuterschool en lagere school.

Op woensdag eindigen de lessen voor iedereen om 11u30 en op vrijdag om 15u05.

In onze wijkschool Bornestraat 30 vangen de namiddagactiviteiten 5 min. vroeger aan en eindigen

bijgevolg ook 5 min. vroeger, dit om het leerlingenvervoer beter te laten aansluiten.

Er wordt van alle kinderen verwacht om tijdig aanwezig te zijn.

Zo missen zij geen belangrijke lesmomenten.