basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Lestijden

Dagindeling kleuterschool

voormiddag: van 8u45 tot 11u55

namiddag: van 13u00 tot 15u40

Dagindeling lagere school

voormiddag: van 8u45 tot 12u20

namiddag: van 13u25 tot 15u40

Op donderdag duurt de middagspeeltijd 25' langer voor kleuterschool en lagere school.

Op woensdag eindigen de lessen voor iedereen om 11u30 en op vrijdag om 15u05.

In onze wijkschool Bornestraat 30 vangen de namiddagactiviteiten 5 min. vroeger aan en eindigen

bijgevolg ook 5 min. vroeger, dit om het leerlingenvervoer beter te laten aansluiten.

Er wordt van alle kinderen verwacht om tijdig aanwezig te zijn.

Zo missen zij geen belangrijke lesmomenten.