basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Klasouders

Om de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te vergroten, startte het

oudercomité met een project rond ‘klasouders’. Dit zijn enkele ouders per klas die een brug vormen

tussen de leerkracht en de ouders. .

Hieronder kan je vinden welke taken de klasouders kunnen opnemen en wat de mogelijke voordelen van

dit systeem zijn.

MOGELIJKE TAKEN:

Organisatie van een (of meer) gemeenschappelijke activiteit(en) voor ouders en kinderen van de klas, zodat ouders

elkaar leren kennen. Deze activiteit moet laagdrempelig zijn (goedkoop, geen grote verplaatsingen, haalbaar voor alle

ouders…).

Doorspelen van bedenkingen (van ouders) naar de leerkracht, naar de directie of naar het oudercomité. Het is niet de

bedoeling dat de klasouder zelf problemen gaat oplossen, wel dat hij/zij doorverwijst naar de juiste personen.

Regelmatig eens een gesprekje hebben met de leerkracht (op afspraak en buiten de lesuren).

Wanneer er ouders gezocht worden om een handje toe te steken (van chauffeur naar de boerderijklassen tot

leesouder) kan de klasouder ingeschakeld worden om andere ouders hiervoor te contacteren.

Eén keer (of enkele keren) per schooljaar samenkomen met de andere klasouders (en eventueel directie en het

oudercomité) om te evalueren, ervaringen uit te wisselen, af te stemmen op elkaar…

Eens een extraatje voorzien voor de leerkracht, bijvoorbeeld het vieren van de verjaardag van de leerkracht, iets

organiseren op de dag van de leerkracht…

Nieuwe ouders verwelkomen

VOORDELEN:

Betere band tussen ouders en leerkrachten (en de hele school)

Ouders leren elkaar kennen en kunnen betere afspraken maken i.v.m. vervoer en opvang, samen spelen van de

kinderen… Kinderen zitten immers vaak jarenlang bij elkaar in de klas.

Ouders worden warm gemaakt voor een betere betrokkenheid bij de school.

Meer systematische communicatie. (i.p.v. ieder akkefietje individueel op te lossen)

Betere doorstroming naar het oudercomité.

MEER INFORMATIE:

Coördinatie ‘klasouders’ in Putkapel: Liesbet 0499 33 57 43, Eef 0498 61 43 43 en Kris 0495 25 92 76

Coördinatie 'klasouders' in Langveld: Joke Verdonck 0477/93.68.02

Word klasouder!