basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

GO!ouders

GO!ouders vormt een brug tussen het schoolteam en alle ouders, en wil zo bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen. De drie pijlers van het oudercomité zijn ONTMOETEN, ONDERSTEUNEN en PARTICIPEREN. In de loop van het vorige schooljaar heeft het oudercomité een visietekst en een huishoudelijk reglement opgesteld. Lees meer... VERGADERINGEN GO!OUDERS GO!ouders komt per schooljaar een zestal keer samen. GO!ouders vergadert afwisselend in beide vestigingen. De vergadering begint steeds om 19u30. Iedere ouder krijgt een weekje voor elke vergadering een uitnodiging met de agenda. Ouders die willen deelnemen zijn steeds welkom. Geef een seintje aan de voorzitter of een ander lid van het oudercomité of aan de directie. Agendapunten kan je steeds doorgegeven aan dezelfde mensen. Alle voorstellen, problemen, vragen… zullen worden besproken op de eerstvolgende vergadering. Data vergaderingen GO!ouders: dinsdag 24 september te Putkapel verslag 24 september 2019 Lijst met leden van GO!ouders: lees meer...