basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Feestcomité

Het feestcomité doet de praktische organisatie van de geplande activiteiten van de

Schoolbond. Het feestcomité bestaat uit geëngageerde medewerkers van het

oudercomité, de Schoolbond en het personeel, maar ook losse medewerkers kunnen

aansluiten. Meld je bij de voorzitter, tot de directie of bij één van de leden als je wil

helpen bij de voorbereiding, het klaarzetten, de activiteit zelf of het opruimen nadien.

CONTACT

Voorzitter schoolbond: Freddy Vissenaekens vincer@scarlet.be

join us!